Thailand Cruise Bangkok Dinner Cruise Ayutthaya River Cruise Rice Barge Dinner Cruise Bangkok Thailand 
ล่องเรือ เที่ยวคลอง ทัวร์คลอง บางกอกน้อย 
เที่ยวคลอง กับ ทัวร์คลอง พร้อม ล่องเรือ เที่ยวคลอง บางกอกน้อย สัมผัส กลิ่นไอ วิถีชีวิต การเป็นอยู่ คลองบางกอกน้อย โดย เรือบัส (เรือด่วน ) พร้อม ล่องเรือ เอี่ยมจุ้น พร้อม บุฟเฟ่ท์ ผลไม้ ตามฤดูกาล ท่องเที่ยว สายน้ำ สู่เส้นทาง แม่น้ำเจ้าพระยา บางกอก กรุงเทพมหานคร.
 
 
ทัวร์คลอง ล่องเรือ เที่ยวชมคลอง สัมผัสวิถีชีวิต การเป็นอยู่ ริมคลองบางกอกน้อย เราจะนำพาท่าน เที่ยวคลอง คลอง ที่มีประวัติศาสตร์ คู่กับ กรุงเทพมหานคร คลองบางกอกน้อย  ท่องเที่ยวด้วย เรือบัส และ เรือไรน์บาจน์ เอี้ยมจุ้น ( เรือบรรทุกข้าวสาร โบราณ ) พร้อม บุฟเฟ่ท์ผลไม้ ตามฤดูกาล  เพลิดเพลิน กับ การ  ล่องเรือ เที่ยวคลอง บางกอกน้อย  แล้ว ล่องชมวิว ลมโชย แม่เจ้าพระยา ชมทัศนีย์ภาพ สวยงาม. "ทัวร์คลอง บางกอกน้อย ออกทุกวัน"  

ยลเสน่ห์ คลองบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี โปรแกรมทัวร์คลอง สัมผัสประสบการณ์ เที่ยวคลอง โดย ล่องเรือ เที่ยวชมใน คลอง บางกอกน้อย.  คลองบางกอกน้อย  ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายชั่วอายุคน แต่กระนั้น คลองบางกอกน้อย ก็ยังคงอบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่ง วิถีริมน้ำ ของ ชาวบางกอก ฟากฝั่งธน ที่ผสานวิถีเก่ากับวิถีใหม่เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน โดย ล่องผ่าน พิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี  เรือพระราชพิธี องค์สำคัญๆ อาทิ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และ เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่รวมทั้งหมดแล้ว 8 ลำด้วยกัน  พร้อม สัมผัส บรรยากาศ  ล่องเรือ ชมวิว เจ้าพระยา  นั่ง เรือ ชมวิว ทิวทัศน์ วิถีชีวิต ศาสนสถาน วัดต่าง ๆ ริมน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองบางกอกน้อย  คลองบางกอกน้อย กลายเป็นภาพ อันคุ้นตาของ นักท่องเที่ยว ทั้ง ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ  เพื่อสัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตริม ฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา , วีถีชีวิต การเป็นอยู่  ริมคลอง  ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทย  ทัวร์ เที่ยวคลอง ทริป นี้ จะพาท่าน สัมผัส แก่นแท้ ของ ชีวิต ชาวคลอง บางกอกน้อย และ แม่น้ำเจ้าพระยา ชม วิว ทิวทัศน์ ตลอดสองฝั่ง คลองบางกอกน้อย  ณ ปัจจุบัน  ยังได้เห็นภาพ วิถีชีวิตริมน้ำ และ บ้านไทย เรือนไม้ ที่ นักท่องเที่ยว ทั้งไทย และ ต่างชาติ ชื่นชม  เมื่อท่าน ได้ ล่องเรือ เที่ยวคลอง บางกอกน้อย  หลัง จาก ล่องเรือ เที่ยวคลอง  และ ทัวร์คลอง บางกอกน้อย เสร็จแล้ว เราจะพาท่าน เปลี่ยนขึ้น เรือเอี้ยมจุ๊น ชม ความสวยงาม  และ เสห่ห์  อันน่าชม ความสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา สายหลัก สัมผัส บรรยากาศ ลมโชยเจ้าพระยา เย็นสบาย ไปกับสายน้ำของเจ้าพระยา  โดย เรือ จะ ล่องผ่าน วัดพระแก้ว  วัดอรุณ และ  สิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ โรงแรม ระดับ 5 ดาว ร้านอาหาร ภัตตาคาร ริมน้ำ เจ้าพระยา  เย็นสบายไปบนสายน้ำ ของ แม่น้ำเจ้าพระยา  
ทัวร์คลอง เที่ยวคลอง ล่องเรือ คลอง บางกอกน้อย,  คลองบางกอกน้อย
 

ล่องเรือ ทัวร์คลอง เที่ยวคลองบางกอกน้อย ออกเดินทางทุกวัน พร้อมกันที่ท่าน้ำ เพื่อรอขึ้น เรือบัส Express Boat นำเที่ยวคลอง บางกอกน้อย

Bangkok Boat Party Private Cruise Bangkok Thailand โปรแกรม ล่องเรือ ทัวร์คลอง เที่ยวคลองบางกอกน้อย ออกเดินทางทุกวัน
14.25 น. เริ่มออก จาก ท่าเรือ โดย เรือบัส มุ่งหน้าสู่ คลองบางกอกน้อย  ในขณะนั้น ท่าน จะได้ สัมผัส วีถีชีวิต การเป็นอยู่ ใช้ชีวิต ริมน้ำ ของ  ชาวบ้าน ชุมชน บ้าน ริมคลองบางกอกน้อย อาทิเช่น วัดริมน้ำ ต่าง ๆ ตามแนว ของ คลองบางกอกน้อย และ จุดสำคัญ แหล่ง ท่องเที่ยว นั่นคื่อ พิพิธภัณฑ์ เรือพระราชพิธี หลังจาก นั้น เราจะเปลี่ยน การ ล่องเรือ เที่ยวคลอง จาก เรือหางยาว เป็น เรือล่อง ทัวร์แม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดใหญ่ " เรือเอี้ยมจุ้น ไรน์บาจน์ " เพื่อ ล่องเรือ  ออก จาก คลอง สู่ แม่น้ำเจ้าพระยา ใน ขณะนั้น บริกร จะ ต้อนรับท่าน พร้อม เสิร์ฟ ท่านด้วย เครื่องดื่ม ไหมไทย และ เชิญ รับประทาน บุฟเฟ่ท์ผลไม้ไทย ตามฤดูกาล ที่ line buffet ใน ช่วงระหว่าง นั้น เรือ จะพาท่าน  ล่อง ผ่าน สถานที่ ท่องเที่ยว ที่ สำคัญ ทางน้ำ อาทิเช่น  วัดพระแก้ว วัดอรุณ  จนถึง สะพานตากสิน แล้ว ล่องเรือ  วน กลับ ที่ ท่าเรือ 
16.30 น. ถึงท่าเทียบเรือ 


" ประสบการณ์ พร้อม สัมผัส วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ริมคลอง คลองบางกอกน้อย เส้นทาง สายเก่า ประวัติศาสตร์ คลองไทย คลองบางกอกน้อย กับ ทัวร์คลอง ล่องเรือ เอี่ยมจุ้น ช่วง ซันเซส ตะวันพลบค่ำ แห่ง แม่น้ำเจ้าพระยา "

ยิ้นดีต้อนรับ สู่ เรือบัส ท่องเที่ยว คลองบางกอกน้อย เรือท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ จะนำพาแขก ผู้มีเกียรติ ทุกท่าน มุ่งหน้าสู่ คลองบางกอกน้อย

ชมทัศนีย์ภาพ ทั้งสอลฝากฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ก่อน ถึงทางเข้า คลองบางกอกน้อย

ชมวีถี ชีวิต การเป็นอยู่ ชุมชน คลองบางกอกน้อย ตลอดทั้ง สองฝั่ง คลองบางกอกน้อย

บรรยากาศใน คลองบางกอกน้อย  ระหว่าง ล่องเรือ ชมวิว ทัศนียภาพ คลองบางกอกน้อย จะได้พบกับ เรือแม่ค้า ขายเครื่องดื่ม โค้ก เป็ปซี่ กระทิงแดง เบียร์ และ ของที่ระลึก ต่าง ๆ ให้สำหรับ นักท่องเที่ยว ที่มาเยือน คลองบางกอกน้อย

ล่องเรือ เที่ยวคลอง ชมวิว ชิว ๆ แล้ว ยังได้ทำบุญ ให้ อาหารปลาสวาย ที่ท่าน้ำ หน้าวัด

หลังจาก เที่ยวคลอง ล่องเรือ คลองบางกอกน้อย แล้ว ไกด์นำเที่ยว จะพาท่านเปลี่ยนการเดินทาง จาก เรือบัส เป็น เรือเอื่มจุ้น ขนาดใหญ่ ( เรือบรรทุกข้าวสาร โบราณ) บน เรือมี เครื่องดื่ม Welcome Drink  และ บุฟเฟ่ท์ ผลไม้ ตามฤดูกาล คอยบริการ ให้ ท่านเลือกทานได้ตามใจชอบ พร้อม ชมวิวเจ้าพระยา ได้อย่างสบายใจ บรรยากาศ ชิว ๆ ล่องเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา

เครื่องดื่มไหมไทย เวลคัมดริ้ง พร้อมเสิร์ฟ แขกทุกท่าน บนเรือ ไรจ์บาจน์

เรือเอี้ยมจุ้น ไรน์บาจน์ จะนำพาท่าน ล่องผ่าน สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา เช่น วัดพระแก้ว วัดอรุณ วัดระฆังโฆษิตาราม วัดกัลยามิตร ฯลฯ

บรรยากาศ ล่องเรือ ชม วิวแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

BANGKOK CANAL TOUR ล่องเรือ เที่ยวคลอง บางกอกน้อย on Bangkok Cruises in Thailand on YOU TUBE
 

 
ราคา
บาท
รวม
        ผ้ใหญ่ 
1,100 
- เครื่องดี่ม ไหมไทย
- มัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ ให้ข้อมูล. ล่องเรือ เที่ยวคลอง
- บุฟเฟ่ท์ ผลไม้ไทย
        เด็ก
950
 
" ขอสงวนสิทธิ์ที่ ให้สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันการจองไว้แล้วเท่านั้น ไม่รับจอง Walk-In "

 


 
 
 
 
 

คลองบางกอกน้อย ความเป็นมา เกี่ยวกับ คลองบางกอกน้อย
ในปี ๒๐๖๕ สมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัด บางกอกใหญ่ ตรงส่วนที่แคบที่สุด ซึ่งก็คือบริเวณปาก คลองบางกอกน้อย ไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ส่วนที่กลายเป็นลำน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันคือ หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อยถึงวัดอรุณฯ ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่ผ่านย่านบางกอกได้กลายเป็น “ คลองบางกอกน้อย” และ “ คลองบางกอกใหญ่”  เมื่อครั้งยังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา “ คลองบางกอกน้อย ” เป็นเพียงเขตเกษตรกรรม ชุมชนริมคลอง จึงมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายหลังจากการขุดคลองลัดที่ย่านบางกอก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยย่นระยะทางเท่านั้น แต่ยังทำให้ชุมชนขยายกลายเป็นเมืองอยู่บริเวณสองฟากฝั่งคลอง
ในปี ๒๕๑๕ มีการรวมกรุงเทพฯ กับธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง การตัดถนนหลายสายที่ฝั่งธนบุรี นำสาธารณูปโภคสาธารณูปการและความสะดวกสบายมาพร้อมกับการเข้ามาอยู่ของผู้คน จากเดิมที่เป็นชุมชนย่อยก็ได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ พื้นที่นาและสวนผลไม้เปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรร โรงงานและอาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามยังมีบริเวณ ริม คลองบางกอกน้อย ที่เคยเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมและศาสนาสถาน เช่น ชาวตรอกบ้านบุ วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม ฯลฯ ที่ยังคงดำรงอยู่และมีวิถีชีวิตประจำวันเหมือนดังเช่นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา. 


HOME About us Contact us  
   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
THAI RIVER CRUISE
Email : info@thairivercruise.com