| ล่องเรือ สำราญ เจ้าพระยา |

โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน ล่องเรือ บุฟเฟ่ต์ 


ยินดีต้อนรับสู่ ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน ชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา บุฟเฟ่ต์ กลางวัน โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา ท่องเที่ยวทางน้ำ  

ทัวร์แม่น้ำเจ้าพระยา ท่องเที่ยว กับ โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน ล่องเรือ รับประทานอาหาร บุฟเฟ่ต์ มื้อกลางวัน พร้อม ชมวิว เจ้าพระยา ความสวยงาม แห่งสายน้ำพระราชา ประวัติศาสตร์ คู่ เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร มานมนาน. ขณะล่องเรือ ท่านจะ ประทับใจ ต่อสถานที่ท่องเที่ยว ริมน้ำ สัมผัส ทัศนียภาพ ความงาม ของสถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน , โรงแรมหรู ริมเจ้าพระยา และ วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ริมน้ำเจ้าพระยา ตลอดสองฝั่ง ของ แม่น้ำเจ้าพระยา. 

โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน ล่องเรือ อาหาร บุฟเฟ่ต์

ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน ยามเช้า


โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา ยามเช้า พร้อม ชา กาแฟ ค๊อฟฟี่เบรค บริการเสิร์ฟ บนเรือ ขณะ ล่องเรือ ออกจาก กรุงเทพมหานคร ท่านจะได้ ชมวิว ทิวทัศน์ ความสวยงาม จาก เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร สู่ นอกเมือง.ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน จะทำให้ท่านประทับใจ กับ บรรยากาศ ยามเช้า แดดอ่อน ๆ นั่ง จิบกาแฟ บนเรือ ชมวิว บรรยากาศ ชิวๆ เรือจะล่องผ่าน ชมวิว เมืองหลวง กรงเทพ, โรงแรมหรู 5 ดาว, วัดกัลยามิตร,โบสถ์ซางตาครูซส์,วัดอรุณ,วัดพระแก้ว,สะพานพระราม 8,สะพานปิ่นเกล้า สู่ นนทบุรี พร้อมรบประทานอาหาร มื้อกลางวันบนเรือ. 
ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน เช้า
 • บริการ ล่องเรือ: ทุกวัน
 • เวลาเช็คอิน: 08.15 น.
 • เวลาล่องเรือ: 08.30 น. - 12.00 น.
 • ท่าเรือ: สี่พระยา ริเวอร์ซิตี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน ยามบ่าย


โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา ยามบ่าย พร้อม อาหารมื้อกลางวัน บนเรือ สำราญ และ ชา กาแฟ ค๊อฟฟี่เบรค บริการเสิร์ฟ บนเรือ ขณะ ล่องเรือ ออกจาก นนทบุรี สู่ ปลายทางเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร. ท่านจะได้ ชมวิว ทิวทัศน์ ความสวยงาม จาก นอกเมือง ล่องเข้าสู่ กรุงเทพมหานคร. รือสำรายญจะพาท่าน ล่องผ่านเกาะเกร็ด นนทบุรี,วัดเฉลิมพระเกียรติ,ศาลากลางเมืองนนทบุรี,สะพานปิ่นเกล้า,สะพานพระราม8,วัดระฆังโฆษิตาราม,วัดพระแก้ว,วัดอรุณ,วัดกัลยามิตร,โบสถ์ซางตาครูซส์,โรงแรมหรู 5 ดาว ริมเจ้าพระยา และ ไอคอนสยาม
ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน บ่าย
 • บริการ ล่องเรือ: ทุกวัน
 • เวลาเช็คอิน: 13.00 น.
 • เวลาล่องเรือ: 13.00 น. - 15.45 น.
 • ท่าเรือ: นนทบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน ทัวร์วัดพระแก้ว เต็มวัน


โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา ทัวร์วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง ตอนเช้าเป็นทริป ท่องเที่ยว วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง ก่อน ช่วงบ่าย จะเป็น ทริป ล่องเรือ สำราญ  ชมวิว เจ้าพระยา พร้อม อาหารกลางวัน แบบบุเฟ่ต์ บนเรือ และ ชา กาแฟ ค๊อฟฟี่เบรค บริการเสิร์ฟ บนเรือ ท่านจะได้ ชมวิว ทิวทัศน์ ความสวยงาม จาก นอกเมือง ล่องเข้าสู่ กรุงเทพมหานคร. รือสำรายญจะพาท่าน ล่องผ่านเกาะเกร็ด นนทบุรี,วัดเฉลิมพระเกียรติ,ศาลากลางเมืองนนทบุรี,สะพานปิ่นเกล้า,สะพานพระราม8,วัดระฆังโฆษิตาราม,วัดพระแก้ว,วัดอรุณ,วัดกัลยามิตร,โบสถ์ซางตาครูซส์,โรงแรมหรู 5 ดาว ริมเจ้าพระยา และ ไอคอนสยาม
ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน บ่าย
 • บริการ ล่องเรือ: ทุกวัน
 • เวลารับทัวร์ : 08.30 น.
 • เวลาล่องเรือ: 13.10 น. - 15.45 น.
 • ท่าเรือ: นนทบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน ล่องเรือ หางยาว เรือบัส อาหาร บุฟเฟ่ต์ 


ล่องเรือ หางยาว เที่ยวคลอง บางกอกน้อย อาหารกลางวัน


โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา โดย เรือหางยาว พร้อม บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร ริมน้ำเจ้าพระยา แบบบุพเฟ่ต์ นานาชาติ บรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา.เรือหางยาว เจ้าพระยา ทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวชม คลองบางกอกน้อย สัมผัส วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ริมคลองบางกอกน้อย เรือหางยาว จะพาาท่าน ล่องเผ่าน พิพิธภัณฑ์เรือ พระราชพิธี วัดวาอาราม โรงเรียน ริมคลอง. อีกหนึ่งประสบการณ์ ท่องเที่ยว ทางน้ำ คลองบางกอกน้อย และ แม่น้ำเจ้าพระยา หลังจบทริป พร้อมรับประทานอาหาร กลางวัน ที่ ภัตตาคาร ริมน้ำเจ้าพระยา. * จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน /1 ลำ
ล่องเรือ หางยาว เจ้าพระยา อาหารกลางวัน แบบส่วนตัว Private 
 • บริการ ล่องเรือ: ทุกวัน
 • เวลาเช็คอิน: 10.25 น.
 • เวลาล่องเรือ: 10.30 น.-12.30 น.
 • ท่าเรือ: ทั่วไป,ท่าเรือโรงแรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ล่องเรือ บัส เที่ยวคลอง บางกอกน้อย อาหารกลางวัน


โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา พร้อมอาหาร มื้อกลางวัน  เรือบัส เรือด่วนเจ้าพระยา สามารถรองรับ ผู้เดินทางร่วมทริปได้ 40 ท่าน.หลังจบทริป ท่องเที่ยวรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร ริมน้ำเจ้าพระยา แบบบุพเฟ่ต์ นานาชาติ บรรยากาศ ริมน้ำเจ้าพระยา. เรือหางยาว เจ้าพระยา ทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวชม คลองบางกอกน้อย สัมผัส วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ริมคลองบางกอกน้อย เรือหางยาว จะพาาท่าน ล่องเผ่าน พิพิธภัณฑ์เรือ พระราชพิธี วัดวาอาราม โรงเรียน ริมคลอง. อีกหนึ่งประสบการณ์ ท่องเที่ยว ทางน้ำ คลองบางกอกน้อย และ แม่น้ำเจ้าพระยา หลังจบทริป พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร ริมน้ำเจ้าพระยา. * จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน /1 ลำ
ล่องเรือ หางยาว เจ้าพระยา อาหารกลางวัน แบบส่วนตัว Private 
 • บริการ ล่องเรือ: ทุกวัน
 • เวลาเช็คอิน: 10.25 น.
 • เวลาล่องเรือ: 10.30 น.-12.30 น.
 • ท่าเรือ: ทั่วไป,ท่าเรือโรงแรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เพลิดเพลิน สุดประทับใจ โปรแกรม ล่องเรือ เจ้าพระยา กลางวัน พร้อมอาหาร กลางวัน ชมวิวเจ้าพระยา สองฝั่งเจ้าพระยา  ในกรุงเทพ ที่ล่องเรือผ่าน ; • ท่าเรือสาธร  -  สี่พระยา • โบสถ์ซางตาครู้ส • สะพานพุทธ • วัดกัลยามิตร • วัดอรุณ •  วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง • วัดระฆํงโฆษิตาราม • โรงพยาบาลศิริราช • โรงแรมหรู  5-ดาว ริมน้ำเจ้าพระยา และ ไอคอนสยาม

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา ริเวอร์ ซีตี สี่พระยา ศูนย์การค้า และ ท่าเรือ ริมน้ำเจ้าพระยา

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา วัดซางตาครู้ส, โบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในซอยกุฎีจีน แยกซอยอรุณอมรินทร์ 4 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา สะพานพุทธยอดฟ้า ข้ามฝั่งพระนคร และ ธนบุรี

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ที่ชื่อวัดแจ้ง เพราะ พระเจ้าตากฯ ทำศึกเสร็จ แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดี

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว และ พระบรมหาราชวัง

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง, วัดหลวงพ่อโต

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล แห่งแรกของไทย

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา โรงแรม 5 ดาวง และ ไอคอนสยาม ริมน้ำเจ้าพระยา