| เช่าเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา | ทัวร์คลองบางกอกน้อย |


เช่าเรือหางยาว เจ้าพระยา


ล่องเรือ ทัวร์เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา เที่ยวคลอง กรุงเทพ เช่าเรือหางยาว ทัวร์คลอง

เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา เช่าเรือ หางยาว เจ้าพระยา กรุงเทพ ล่องเรือ ชมวิวเจ้าพระยา แบบส่วนตัวสนุกสนาน ตื่นเต้น ด้วยการ ท่องเที่ยว กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา จะนำพาท่าน ล่องเรือ หางยาว ชมทัศนียภาพ อันสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม สัมผัสวีถีชีวิต การเป็นอยู่ ชาวกรุง ใน คลองบางกอกน้อย และ คลอง ต่าง ๆ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร กับ บริการ เช่าเรือหางยาว ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์คลอง เที่ยวคลองบางกอกน้อย บริการ เช่าเรือหางยาว แบบส่วนตัว ชมวิว เจ้าพระยา เที่ยวคลอง บางกอกน้อย ตลาดน้ำตลิ่งชัน คลองบางหลวง บางกอกใหญ่ วัดริมน้ำต่าง ๆ คลองฝั่งกรุงธนบุรี สัมผัสวิถีชีวิต ริมคลอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  


ทริป ล่องเรือ เช่าหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา เที่ยวคลอง ยลวิถี ชุมชนริมคลอง กรุงเทพมหานคร 

เช่าเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ชมวิว เจ้าพระยา ล่องเรือ เที่ยวคลอง บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ สัมผัสวีถีชีวิต ริมน้ำเจ้าพระยา

ทัวร์เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา เที่ยวคลอง กรุงเทพ เช่าเรือหางยาว ทัวร์คลอง เช่าเรือหางยาว เจ้าพระยาเช่าเรือหางยาว เจ้าพระยา ล่องเรือ หางยาว เที่ยว ฝั่งกรุงธนบุรี ให้อาหารปลา สัมผัสวิถีชีวิต ริมคลอง ธนบุรี

 ท่องเที่ยว กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา จะนำพาท่าน ล่องเรือ หางยาว ชมทัศนียภาพ อันสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม สัมผัสวีถีชีวิต การเป็นอยู่ ชาวกรุง ใน คลองบางกอกน้อย และ คลอง ต่าง ๆ ฝั่งธนบุรี

เช่าเรือหางยาว เจ้าพระยา ท่องเที่ยว กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา จะนำพาท่าน ล่องเรือ หางยาว ชมทัศนียภาพ อันสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม สัมผัสวีถีชีวิต การเป็นอยู่ ชาวกรุง ใน คลองบางกอกน้อย และ คลอง ต่าง ๆ ฝั่งธนบุรี

แม่ค้าพายเรือ ขายสินค้า ให้นักท่องเที่ยว ภายใน คลอง ขณะ ล่องเรือ เที่ยวคลอง เช่าเรือหางยาว เจ้าพระยา

เช่าเรือหางยาว เจ้าพระยา ให้อาหาร ปลา ริมคลอง ท่องเที่ยว กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา จะนำพาท่าน ล่องเรือ หางยาว ชมทัศนียภาพ อันสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม สัมผัสวีถีชีวิต การเป็นอยู่ ชาวกรุง ใน คลองบางกอกน้อย และ คลอง ต่าง ๆ ฝั่งธนบุรี

เช่าเรือหางยาว เจ้าพระยา ให้อาหารกปลา สวาย จำนวนมาก ใน คลองบางกอกน้อย ท่องเที่ยว กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา จะนำพาท่าน ล่องเรือ หางยาว ชมทัศนียภาพ อันสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม สัมผัสวีถีชีวิต การเป็นอยู่ ชาวกรุง ใน คลองบางกอกน้อย และ คลอง ต่าง ๆ ฝั่งธนบุรี

เช่าเรือหางยาว เจ้าพระยา นักท่องเที่ยว ต่างชาติ ให้ขนมปัง อาหารปลา ริมคลองบางกอกน้อย ท่องเที่ยว กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา จะนำพาท่าน ล่องเรือ หางยาว ชมทัศนียภาพ อันสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม สัมผัสวีถีชีวิต การเป็นอยู่ ชาวกรุง ใน คลองบางกอกน้อย และ คลอง ต่าง ๆ ฝั่งธนบุรีเช่าเรือหางยาว เที่ยวคลอง ธนบุรี

เช่าเรือ หางยาว เจ้าพระยา บริการ เรือหางยาว ล่องเรือ ทัวร์คลอง ฝั่งธนบุรี ทัวร์เรือหางยาว ส่วนตัว แบบ อยากจะไปที่ไหน เราจะพาไป แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เที่ยวคลอง ล่องเจ้าพระยา กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา บางกอก " คุณจะรู้สึกประทับใจ กับ ความทรงจำที่ไม่รู้ลืม และ สนุกกับการท่องเที่ยว บรรยากาศสบาย ๆ และ ชมความงามของ สองฟากฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา และ ธรรมชาติ การเป็นอยู่วิถี ชาวคลอง สนุกกับการให้อาหารปลา ที่ท่าวัดต่าง ๆ ภายในคลอง เมื่อท่านได้ ล่องเรือ หางยาว เแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร. "

ตัวอย่างรายการ ทริป ล่องเรือ หางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา  เช่าเรือ หางยาว ส่วนตัว 
เช็คอินที่ท่าเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา. หลังจากนั้น เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม ล่องเรือ สู่ แม่น้ำเจ้าพระยา นำพาท่าน มุ่งหน้าสู่ คลองบางกอกน้อย โดยจะล่องผ่าน แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เช่น โบสถ์คริสต์ โบสถ์ซางตาครู้ส  กุฏีจีน วัดกัลยามิตร วัดระฆัง วัดอรุณ พระบรมหาราชวัน (วัดพระแก้ว ) โรงพยาบาลศิริราช แล้วเข้า คลองบางกอกน้อย สัมผัสบรรยาศ ชาวคลอง วิถีการเป็นอยู่ ชุมชนชาว คลองบางกอกน้อย อาทิเช่น เด็กเล่นน้ำ ชาวบ้านตกปลา เรือแม่ค้า ขายของ สินค้าต่าง ๆ เช่น เรือขายสินค้า ที่ระลึก ของกิน น้ำดื่ม และสนุกสนาน ทำบุญ ให้อาหารปลา ปลาสวาย ที่ท่าน้ำวัด ภายใน คลองบางกอกน้อย พอเวลาอันสมควร เรือหางยาว จะนำพาท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพ ของ ชุมชมริมคลองต่อไป แล้วล่อง ออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลัก โดย ล่องเรือ ชมวิว แม่นำเจ้าพระยา ตามเส้นทางเดิม แต่มุมมองที่แตกต่าง จนถึงจุดเริ่มต้น พร้อมส่งแขกทุกท่านที่ท่าน้ำ เดินทางปลอดภัย และ สวัสดิภาพ โชคดี จบทริป ทัวร์ล่องเรือ หางยาว เที่ยวคลอง แม่น้ำเจ้าพระยา
* เช่าเรือหางยาว 1 ชั่วโมง จะเป็นการ ล่องเรือ ชมวิว โดยล่องเรือ ผ่านจุดต่าง ๆ เท่านั้น ไม่สามารถลงชมได้เนื่องจากเวลาไมเพียงพอ หากต้องการลงตามสถานที่ ต่าง ๆ หรือล่องเรือ เข้าไปในคลองลึกๆ เช่น คลองบางกอกใหญ่ หมู่บ้านศิลปิน ต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 2 ชม รบกวนท่านแจ้งรายละเอียด ดังกล่าวล่วงหน้าด้วย เนื่องจากเป็นการบริการ เช่าเรือ พา ล่องเรือ เที่ยวคลองอย่างเดียว ทางเรามีความจำเป็นต้องแจ้งเส้นทางการเดีนเรือ ให้กับทาง คนขับเรือ ให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่เสียเวลา ในการ ล่องเรือ ทริป เช่าเรือ หางยา ของท่าน.

ราคา เช่าเรือหางยาว 1 ชั่วโมง

 • 1900 บาท ( 2- 4 ท่าน)
 • 2000 บาท  ( 5 -6 ท่าน)
 • 2200 บาท  ( 7 -8 ท่าน)
 • 2500 บาท ( 9 -10 ท่าน)
เส้นทาง ล่องเรือหางยาว;
 • ล่องเรือ หางยาว ชมวิวเจ้าพระยา ความสวยงาม ทัศนียภาพ สองฝั่ง 
ราคา เช่าเรือหางยาว 1 ชั่วโมง ครึ่ง
 • 2850 บาท ( 2- 4 ท่าน)
 • 3000 บาท  ( 5 -6 ท่าน)
 • 3300 บาท  ( 7 -8 ท่าน)
 • 3800 บาท ( 9 -10 ท่าน)
เส้นทาง ล่องเรือหางยาว;
 • ล่องเรือ ชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา 
 • ทัวร์คลองบางกอกน้อย ล่องเรือ เที่ยวชม วิถีชีวิต ริมคลอง
ราคา เช่าเรือหางยาว 2 ชั่วโมง
 • 3850 บาท ( 2- 4 ท่าน)
 • 4000 บาท  ( 5 -6 ท่าน)
 • 4400 บาท  ( 7 -8 ท่าน)
 • 5000 บาท ( 9 -10 ท่าน)
เส้นทาง ล่องเรือหางยาว;
 • ล่องเรือ ชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา 
 • ทัวร์คลองบางกอกน้อย ล่องเรือ เที่ยวชม วิถีชีวิต ริมคลอง
 • ทัวร์คลองบางกอกใหญ่ ( ตลาดน้ำ คลองบางหลวง )
 • บ้านศิลปิน
* หากต้องการ ลงเที่ยวชม ตลาดน้ำ คลองบางหลวง เยือนบ้านศิลปิน ต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมง ใน ทริป ล่องเรือ หางยาว 
* มีเสื้อชูชีพ ทุกที่นั้ง ตามกฏระเบียบ ความปลอดภัย ของนักท่อเที่ยว และ การเดินเรือ ของกรมเจ้าท่า 

 คลิ๊กจองที่นี่ BOOKING NOW 


เช่าเรือหางยาว เจ้าพระยา ชมทัศนียภาพ ความสวยงาม ริมน้ำ  สองฝั่ง เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ 

วัดซางตาครู้สเป็น คริสต์ศาสนสถาน เก่าแก่ อายุนับร้อยปี ที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้าวัด หันออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ตั้งของ วัดซางตาครู้ส อยู่ใกล้กับพระราชวังเดิม สมัยธนบุรี

สะพานพุทธ หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรืออีกชื่อที่เป็นทางการ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ที่ปลายถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์

วัดกัลยามิตร หรือชื่อเต็ม วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ

วัดอรุณ, วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก

พระบรมมหาราชวัง ทิวทัศน์ สวยงาม ตระการตา คู่ ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพระแก้ว หรือ พระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดระฆังโฆสิตาราม ชื่อเต็ม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง,วัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่

โรงพยาบาลศิริราช ริมน้ำเจ้าพระยา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของ ประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา

ความสวยงาม ของสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ของ โรงแรม รีสอร์ท ริมน้ำ เจ้าพระยา ทำให้เกิดทัศนีย์ภาพ สวยงาม คู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล โรงแรมเพนนินซูลา โรงแรมแชงกรี-ลา


ริเวอร์ ซีตี้ สี่พระยา 
 • ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ  และยังตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรมชั้นนำ ระดับห้าดาว เช่น โอเรียลเต็ล, เพนนินซูลา, แชงกรีลา, รอยัลออคิด เชอราตัน และ มิลเลนเนียม ฮิลตัน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ทั้งทางรถและทางเรือ ริเวอร์ซิตี้ ภายใน ริเวอร์ ซีตี้ ประกอบด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากทั่วภูมิภาคของไทย, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, เครื่องหนัง, เครื่องประดับอัญมณี, ร้านค้าด้านศิลปวัตถุที่รวบรวมศิลปวัตถุจากทั่วมุมโลก ทั้ง ศิลปะจีน, ศิลปะไทย และศิลปะยุโรป รวมทั้งของแต่งบ้านสไตล์แอนทีค ด้านหลัง เป็น ท่าเรือ ที่ได้มาตรฐาน สากล 
โบสถ์ซางตาครู้ส วัดซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน
 • วัดซางตาครู้สเป็น คริสต์ศาสนสถาน เก่าแก่ อายุนับร้อยปี ที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้าวัด หันออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ตั้งของ วัดซางตาครู้ส อยู่ใกล้กับพระราชวังเดิม สมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานที่ดินให้แก่ชาวโปรตุเกสซึ่งร่วมทำการศึกต่อต้านพม่าจนได้รับชัยชนะ ก่อตั้งโดย นักบวชชาวโปรตุเกส โบสถ์ซางตาครู้ส มีสถาปัตยกรรมที่เป็นโดมแบบอิตาลีที่โดดเด่น คล้ายคลึงกับ ยอดโดมมหาวิหารฟลอเรนซ์ ที่งดงามคู่ แม่น้ำเจ้าพระยา.
สะพานพุทธ 
 • สะพานพุทธ หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรืออีกชื่อที่เป็นทางการ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ที่ปลายถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กับปลายถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ปัจจุบันสะพานแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เมื่อปี พ.ศ. 2472 เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ปี และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ด้วยพระราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 • วัดกัลยามิตร หรือชื่อเต็ม วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ "วัดกัลยา" วัดหลวงพ่อโต  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ว่าที่สมุหนายก ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีภิกษุจีนพำนักอยู่ และเรียกกันต่อมาว่า "หมู่บ้านกุฎีจีน" สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร" และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า คือมีพระโตอยู่นอกกำแพงเมือง อย่างเช่นวัดพนัญเชิง หลวงพ่อโต วัดกัลยามิตร เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง วัดกัลยามิตร เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ และแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง
 • วัดอรุณ, วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก ส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้น เชื่อกันว่า เมื่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดแจ้ง แต่ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้ว เมื่อในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อมา และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม”
พระบรมหาราชวัง วัดพระแก้ว
 • พระบรมมหาราชวัง ทิวทัศน์ สวยงาม ตระการตา คู่ ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพระแก้ว หรือ พระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ ของโลก ที่นักท่องเที่ยว นิยมมา เมื่อมาถึงประเทศไทย นักท่องเที่ยว ต้องมา เที่ยวพระบรมหาราชวัง หรือ วัดพระแก้ว แห่งนี้ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ตั้งอยู่พื้นที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่สำคัญลักษณะเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับท้องสนามหลวง  ทิศตะวันออก ติดกับกระทรวงกลาโหม ทิศใต้ ติดกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 • วัดระฆังโฆสิตาราม ชื่อเต็ม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง,วัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัตนโกสินทร์ “วัดระฆังโฆสิตาราม” นอกจากเป็นเพราะขุดพบระฆังที่วัดนี้และเพื่อฟื้นฟูแบบแผนครั้งกรุงศรีอยุธยาที่มีวัดชื่อวัดระฆังเช่นกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “วัดระฆังโฆสิตาราม” ภายในวัด มีหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี และโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาถวายวัด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว มีพระราชประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามเพื่อเป็นหอพระไตรปิฎก วัดระฆัง เป็น วัดท่องเที่ยว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีประวัติศาสตร์คู่คนไทยมานมนาน.
โรงพยาบาล ศิริราช 
 • โรงพยาบาลศิริราช ริมน้ำเจ้าพระยา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของ ประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เคยเป็นที่ประทับรักษาพระประชวรของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ เช่น พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โรงแรมหรู 5 ดาว และ ไอคอน สยาม ริมน้ำเจ้าพระยา 
 • ความสวยงาม ของสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ของ โรงแรม รีสอร์ท ริมน้ำ เจ้าพระยา ทำให้เกิดทัศนีย์ภาพ สวยงาม คู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล โรงแรมเพนนินซูลา โรงแรมแชงกรี-ลา


ล่องเรือหางยาว เจ้าพระยา เที่ยวคลอง เช่าเรือ Reviews on Youtube


เช่าเรือ หางยาว คลองบางกอกน้อย ความเป็นมา เกี่ยวกับ คลองบางกอกน้อย 
ในปี 2065 สมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัด บางกอกใหญ่ ตรงส่วนที่แคบที่สุด ซึ่งก็คือบริเวณปาก คลองบางกอกน้อย ไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ส่วนที่กลายเป็นลำน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันคือ หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อยถึงวัดอรุณฯ ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่ผ่านย่านบางกอกได้กลายเป็น “ คลองบางกอกน้อย” และ “ คลองบางกอกใหญ่”  เมื่อครั้งยังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา “ คลองบางกอกน้อย ” เป็นเพียงเขตเกษตรกรรม ชุมชนริมคลอง จึงมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายหลังจากการขุดคลองลัดที่ย่านบางกอก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยย่นระยะทางเท่านั้น แต่ยังทำให้ชุมชนขยายกลายเป็นเมืองอยู่บริเวณสองฟากฝั่งคลอง ในปี 2515 มีการรวมกรุงเทพฯ กับธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง การตัดถนนหลายสายที่ฝั่งธนบุรี นำสาธารณูปโภคสาธารณูปการและความสะดวกสบายมาพร้อมกับการเข้ามาอยู่ของผู้คน จากเดิมที่เป็นชุมชนย่อยก็ได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ พื้นที่นาและสวนผลไม้เปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรร โรงงานและอาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามยังมีบริเวณ ริม คลองบางกอกน้อย ที่เคยเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาสถาน เช่น ชาวตรอกบ้านบุ วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม ฯลฯ ที่ยังคงดำรงอยู่และมีวิถีชีวิตประจำวันเหมือนดังเช่นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา.