ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน


ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ  

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ นั่งเรือชมคลองในกรุงเทพ.ท่านจะสนุกสนาน และ เพลิดเพลินไปกับการ ทัวร์ ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา แบบส่วนตัว โดย เรือบัส หรือ เรือด่วน เจ้าพระยา จะนำพาท่าน ล่องเรือ ตามเส้นทาง ทัวร์คลอง ฝั่งธนบุรี เยี่ยมชม ตามเส้นทาง ทัวร์คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ. เทียวชม ยลวีถีชีวิต ชาวคลอง ริมน้ำ และ ล่องเรือ เที่ยวชม สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว ริมน้ำเจ้าพระยา หลังจบทริป พร้อมอาหาร มื้อกลางวัน  แบบบุฟเฟ่ต์ ที่ ภัตตาคาร ริมน้ำเจ้าพระยา บรรยากาศ แบบไทย ๆ. 

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ นั่งเรือชมคลองในกรุงเทพ ฝั่งธน คลองบางกอกน้อย

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

อิ่มอร่อยเต็มที่ อาหารมื้อกลางวัน บุพเฟ่ต์ ที่ ภัตตาคาร ริมน้ำเจ้าพระยา บรรยากาศแบบไทย แบบเต็มที่ กับ อาหารเลิศรส ไทย จีน ฝรั่ง และ ขนมหวาน ให้คุณเลือกสรร 

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

นั่งเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์นั่งเรือ เที่ยวคลอง เจ้าพระยา อ่ิมอร่อย พร้อมเมนู อาหาร หลากหลายเมนู เลือกสรร แบบบุฟเฟ่ต์ ดินเนอร์

ทัวร์ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน ชมวิวเจ้าพระยา สองฝั่งเจ้าพระยา ล่องเรือผ่าน ; • ท่าเรือสาธร  -  สี่พระยา • สะพานพุทธ • โบสถ์ซางตาครู้ซส์ คาทอลิค • วัดกัลยามิตร • วัดอรุณ •  วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง • วัดระฆํงโฆษิตาราม • โรงพยาบาลศิริราช • โรงแรมหรู  5-ดาว ริมน้ำเจ้าพระยา และ ไอคอนสยาม

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน ริเวอร์ ซีตี สี่พระยา ศูนย์การค้า และ ท่าเรือ ริมน้ำเจ้าพระยา

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน สะพานพุทธยอดฟ้า ข้ามฝั่งพระนคร และ ธนบุรี

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน โบสถ์ซางตาครูซส์ คาทอลิก

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ที่ชื่อวัดแจ้ง เพราะ พระเจ้าตากฯ ทำศึกเสร็จ แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดี

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว และ พระบรมหาราชวัง

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง, วัดหลวงพ่อโต

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล แห่งแรกของไทย

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน โรงแรม 5 ดาวง และ ไอคอนสยาม ริมน้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา รองรับได้;

 • 40 ท่าน

รายการ ทัวร์คลอง ล่องเรือ;

 • 10.30 น. เช็คอินที่ ท่าเรือ เชิญแขกทุกท่าน ลงเรือด่วนเจ้าพระยา หรือ เรือบัส แบบส่วนตัว  พร้อมสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือ เจ้าพระยา กรุงเทพ ทัวร์ท่องเที่ยว ทางน้ำ อย่างที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน.ขณะ ล่องเรือ ท่านจะได้รับชม ความสวยงาม ทัศนียภาพ สองฝั่งเจ้าพระยา ไอคอนสยาม โรงแรมหรู ริมน้ำเจ้าพระยา  สะพานพุทธ โบสถ์ซางตาครูซส์ วัดกัลยามิตร วัดอรุณ วัดพระแก้ว โรงพยาบาล ศิริราช แล้ว เรือหางยาว จะพาท่าน ล่องเรือ ผ่านเข้าสู่ คลองบางกอกน้อย ผ่าน พิพิธภัณฑ์ เรือพระราชพิธี  และ สัมผัสกลิ่นไอ วิถีชาว คลองบางกอกน้อย ที่ใช้ชีวิตริมคลอง ตั้งแต่อดีต มาสู่ ยุคปัจจุบัน. เรือด่วนเจ้าพระยา บัสโบ๊ท จะพาพาท่าน ล่องเรือ ผ่าน วัด ชุมน โรงเรียน ตลาดน้ำ. หลังจากนั้น เรือหางยาว จะจอดเรือ ลอยลำ เพื่อให้ท่านทำบุญ ให้อาหารปลา ที่บริเวณ ท่าน้ำวัด ซึ่งอาศัยอยู่ จำนวนมาก. หลังจากนั้น จะล่องเรือ ออกจาก คลองบางกอกน้อย  มุ่งหน้าสู่ แม่น้ำเรือ เจ้าพระยา สายหลัก เพื่อ รับประทานอาหาร มื้อกลางวัน ที่ ภัดตาคาร ริมน้ำ เจ้าพระยา. 
 • 11.30 น. เรือหางยาว พาท่านเทียบเรือ ที่ท่าเรือ ของ ภัตตาคาร ริมน้ำ เจ้าพระยา พร้อม เรียนเชิญ รับประทานอาหาร กลางวัน ตามอัธยาศัย. อิ่มอร่อย อาหารเลิศรส แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ผสมผสาน ไทย จีน ฝรั่ง ขนมหวาน ผลไม้ แวดล้อม ด้วยบรรยากาศ ประดับตกแต่ง แบบไทย ๆ
 • 12.15 น. เชิญท่านลง เรือด่วน เจ้าพระยา เพื่อที่จะพาท่า่น ล่องกลับ สู่ ท่าเรือ ณ จุดที่รับตอน เริ่มล่องเรือ
 • 12.30 น.. ถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมส่งแขกทุกท่าน ที่ท่าเรือ. จบทริปล่องเรือ ด่วนเจ้าพระยา บัสโบ็ท และ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์

แหล่งท่องเที่ยว ที่ล่องเรือผ่าน

 • ไอคอนสยาม และ โรงแรมหรู 5 ดาว
 • สะพานพุทธยอดฟ้า
 • โบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน โบสถ์คริสต์ โรมันคาทอลิก
 • วัดกัลยาเมิตร
 • วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง
 • วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง
 • พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี
 • คลองบางกอกน้อย วีถีชีวิตการเป็นอยู่ริมคลอง 
 • กิจกรรม ทำบุญ ให้อาหารปลา

นั่งเรือหางยาว เที่ยวคลอง อาหารกลางวัน ราคา 
1500 บาท / ท่าน(อย่างต่ำ 10 ท่าน)

ราคานี้ได้รวม

 • เช่าเรือด่วนเจ้าพรยะา ส่วนตัว 2 ชั่วโมง
 • รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เสื้อชูชีพ
 • อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ที่ ภัตตาคาริมน้ำ

บริการเพิ่มเติม

 • รถตู้ ส่วนตัว รับ-ส่ง จากที่พัก โรงแรมในกรุงเทพ
 • ไกด์นำเที่ยว 
หากท่านต้องการบริการดังกล่าวเพิ่มเติมรบกวนแจ้งในแบบฟอร์มการจอง
 คลิ๊กจองที่นี่ BOOKING NOW 
 

ล่องเรือ เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารกลางวัน Youtube