ทัวร์วัดพระแก้ว ล่องเรือ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ท์ ชมวิว เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ตอนเช้า แล้วต่อด้วย ทริปล่องเรือ สำราญ ทานอาหารกลางวัน ตอนบ่าย ชมวิวเจ้าพระยา บางกอก. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว แหล่งท่องเที่ยว สัญลักษณ์ ของประเทศไทยเรา หากนักท่องเที่ยวมากเที่ยวกรุงเทพมหานครแล้วไม่ได้มาเยือน วัดพระแก้ว นี้แล้ว ถือว่ามาไม่ถึง กรุงเทพมหานคร. วัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2325  วัดพระแก้ว เป็นวัดใน พระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงใน สมัยอยุธยา ทรงสร้างให้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม จากอดีต เป็นต้นมา. เที่ยวพระบรมหาราชวัง สักการะ พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว ล่องเรือ สำราญ บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน 

เที่ยวพระบรมหาราชวัง สักการะ พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว ล่องเรือ สำราญ บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน 

เที่ยวพระบรมหาราชวัง สักการะ พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว ล่องเรือ สำราญ บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน 


ยินดีต้อนรับสู่ เรือสำราญ ล่องเรือ เจ้าพระยา พร้อม อาหารกลางวัน ชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือสำราญ ล่องเรือ เจ้าพระยา พร้อม อาหารกลางวัน ชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือสำราญ ล่องเรือ เจ้าพระยา พร้อม อาหารกลางวัน ชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือสำราญ ล่องเรือ เจ้าพระยา พร้อม อาหารกลางวัน ชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือสำราญ ล่องเรือ เจ้าพระยา พร้อม อาหารกลางวัน ชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา


ณ ปัจจุบัน พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมาก และ ติดอันดับ ของโลก ที่นักท่องเที่ยว นิยมมา เมื่อมาถึงประเทศไทย นักท่องเที่ยวทั่วโลก มาเข้าชม พระบรมหาราชวัง ต่อปี จำนวนเฉลี่ยแล้ว  8,000,000 คน ปัจจุบัน นอกจากเป็นสถานทีท่องเที่ยว แล้ว ยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตาม พระราชประเพณีเช่นรับรองพระราชอาคันตุกะ เป็นที่ตั้งพระบรมศพ และพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง. หลังจาก ท่องเที่ยว ทัวร์วัดพระแก้วแล้ว เราจะพาท่าน มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือสำราญนอกเมือง กรุงเทพมหานคร ต่อด้วย ทริปล่องเรือ รับประทานอาหาร กลางวัน ชมวิวเจ้าพระยา โดย ล่องเรือสำราญ เจ้าพระยา จากนอกเมือง ชม วิถีชีวิตการเป็นอยู่ ริมน้ำเจ้าพระยา เรือจะล่องผ่าน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ริมทางน้ำ ต่าง ๆ ถึงปลายทาง เมืองหลวง ศิวิไล กรุงเทพมหานคร 

โปรแกรม ทัวร์วัดพระแก้ว ล่องเรือ อาหารกลางวัน 
07.30 น. รถตู้ พร้อม ไกด์นำเที่ยว ( ภาษาอังกฤษ ) รับลูกค้าที่ โรงแรม ในกรุงเทพมหานคร  
08.30 น. เยี่ยมชม พระบรมหาราชวัง วัดพระแก้ว ไกด์นำเที่ยวจะบรรยาย ให้รายละเอียด เกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระแก้ว เพลิดเพลินไปกับการเที่ยวชม พระบรมมหาราชวัง และการถ่ายทอดเรื่องราว ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันล้ำค่า และเป็นที่เคารพบูชาของ ชาวไทย และ พุทธศาสนา ทั่วโลก
หลังจากเที่ยวชม พระบรมหาราชวัง และ วัดพระแก้ว เสร็จแล้ว ช่วงบ่าย ต่อด้วยทริปล่องเรือ เจ้าพระยา อาหารกลางวัน 
13.25 น. ถึงท่าเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยา
13.30 น.ยินดีต้อนรับท่าน สู่ เรือสำราญ เจ้าพระยา พร้อมรับประทาน อาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย – ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล  อาหารรสเลิศกับบรรยากาศการล่องเรือที่หรูหรา คือ ความประทับใจ ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยายามที่ผ่านสายตาจากเรือสำราญ ที่มีมุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ การดำเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ภาพเด็ก ๆ โบกมือน้อย ๆ ทักทาย เป็นกำไรของนักท่องเที่ยวโดยแท้
14.45 น. บริการ ชา กาแฟ ในขณะช่วงเวลานั้น เรือสำราญ จะพาท่านล่องเรือ เข้าสู่เมืองหลวง บรรยากาศเปลี่ยนจากบ้านทรงไทยประดับประดาด้วยดอกไม้สีสดมาเป็นสิ่งก่อสร้างทันสมัย เรือสำราญ จะล่องผ่าน พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นเวลาพอเหมาะที่แสงอาทิตย์จับต้องสีทองและลวดลายไทยอันอ่อนช้อยงดงาม โดยเฉพาะการมองจากเรือที่กำลังล่องอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา คือ ภาพที่งดงามตื่นตาตรึงใจ และ ผ่านวัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ มีความโดดเด่นเป็นสง่า โดยเฉพาะเมื่อแสงอาทิตย์ยามบ่ายส่องต้องลวดลายที่ประดับด้วยถ้วยชามสังคโลกจากเมืองจีน พระปรางค์องค์นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี
15.30 น. ถึงท่าเทียบเรือที่ กรุงเทพมหานคร รถตู้ รอรับแขก ที่ท่าเรือ พร้อมนำส่ง กลับ โรงแรม ที่พัก ในกรุงเทพมหานคร 

ทัวร์วัดพระแก้ว ล่องเรือ เจ้าพระยา ราคา
ผู้ใหญ่ 3900 บาท ( จำนวนอย่างต่ำ 2 ท่าน) 
เด็ก    2500 บาท
*
ราคาเด็ก: อายุต่ำกว่า 9 ปี.
ราคานี้ได้รวม
  • ทัวร์ พระบรมหาราชวัง ( Private Tour )
  • บุฟเฟ่ท์ อาหารกลางวัน นานาชาติ.
  • ชา กาแฟ. 
  • ทริป ล่องเรือ เจ้าพระยา.
  • รถนำเที่ยว รับ-ส่ง ส่วนตัว. 

 คลิ๊กจองที่ BOOKING NOW 


ทัศนียภาพ ความสวยงาม แหล่งท่องเที่ยว ริมน้ำ เจ้าพระยา 

เกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยว ชื่อดัง จังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง พระเจดีย์มุเตา หรือ “เจดีย์เอียง” ของวัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของเกาะเกร็ด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสัญญลักษณ์ ของ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  อายุราว 300 ปี

สะพานพระราม 8 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์

วัดระฆังโฆสิตาราม ชื่อเต็ม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง,วัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่

พระบรมมหาราชวัง ทิวทัศน์ สวยงาม ตระการตา คู่ ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพระแก้ว หรือ พระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดอรุณ, วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก

วัดกัลยามิตร หรือชื่อเต็ม วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ

สะพานพุทธ หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรืออีกชื่อที่เป็นทางการ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ที่ปลายถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์

วัดซางตาครู้สเป็น คริสต์ศาสนสถาน เก่าแก่ อายุนับร้อยปี ที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้าวัด หันออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ตั้งของ วัดซางตาครู้ส อยู่ใกล้กับพระราชวังเดิม สมัยธนบุรี

ความสวยงาม ของสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ของ โรงแรม รีสอร์ท ริมน้ำ เจ้าพระยา ทำให้เกิดทัศนีย์ภาพ สวยงาม คู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล โรงแรมเพนนินซูลา โรงแรมแชงกรี-ลาทัศนียภาพ ความสวยงาม แหล่งท่องเที่ยว ริมน้ำ เจ้าพระยา 

เกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยว ชื่อดัง จังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง พระเจดีย์มุเตา หรือ “เจดีย์เอียง” ของวัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของเกาะเกร็ด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสัญญลักษณ์ ของ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  อายุราว 300 ปี

สะพานพระราม 8 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์

วัดระฆังโฆสิตาราม ชื่อเต็ม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง,วัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่

พระบรมมหาราชวัง ทิวทัศน์ สวยงาม ตระการตา คู่ ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพระแก้ว หรือ พระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดอรุณ, วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก

วัดกัลยามิตร หรือชื่อเต็ม วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ

สะพานพุทธ หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรืออีกชื่อที่เป็นทางการ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ที่ปลายถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์

วัดซางตาครู้สเป็น คริสต์ศาสนสถาน เก่าแก่ อายุนับร้อยปี ที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้าวัด หันออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ตั้งของ วัดซางตาครู้ส อยู่ใกล้กับพระราชวังเดิม สมัยธนบุรี

ความสวยงาม ของสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ของ โรงแรม รีสอร์ท ริมน้ำ เจ้าพระยา ทำให้เกิดทัศนีย์ภาพ สวยงาม คู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล โรงแรมเพนนินซูลา โรงแรมแชงกรี-ลา 

ทานอาหารกลางวัน ล่องเรือ Reviews on Youtube