Thailand Cruise Bangkok Dinner Cruise Ayutthaya River Cruise Rice Barge Dinner Cruise Bangkok Thailand 
เช่าเรือ เที่ยวอยุธยา พร้อม ทัวร์ ล่องเรือ และ เที่ยวอยุธยา ไปรถ กลับ เรือ เต็มวัน 
ล่องเรือ พร้อม เที่ยวอยุธยา และ ล่องเรือ ท่อง เที่ยวอยุธยา แบบ ทัวร์อยุธยา  เต็มวัน ใน บรรยากาศ ส่วนตัว private เดินทาง โดย รถ และ กลับ โดย เรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม อาหาร ชา กาแฟ บน เรือสำราญ ตั้งแต่ เวลา: 07.30 น. - 17.00 น.
สถานที่ ท่องเที่ยว และ ไฮไลท์ กับ ล่องเรือ เที่ยวอยุธยา : พระราชวังบางปะอิน - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพระศรีสรรเพชร์ - พระมงคลบพิตร - วัดมหาธาตุ - วัดหน้าพระเมน

โปรแกรม ล่องเรือ เที่ยวอยุธยา แบบ ทัวร์อยุธยา เต็มวัน

07.30 น. รถปรับอากาศชั้นดี จะไปรับท่านยังที่พัก  พร้อมกับเยี่ยมชม แหล่ง ท่อง เที่ยวอยุธยา สถานที่สำคัญ ของ อยุธยา
09.30 น. นำท่านเยี่ยมชม สถานที่ ท่อง เที่ยวอยุธยา แห่งแรก คือ พระราชวัง บางปะอิน ( พระราชวังฤดูร้อน ) ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระปิยะมหาราช ได้ทรงโปรดให้ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อน และยังใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญๆ ในอดีต หลังจากนั้นเราจะนำท่านเยี่ยมชม สถานที่ ท่อง เที่ยวอยุธยา  แห่งที่ 2 คือ วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดใหญ่ชัยมงคล เป็น วัด ที่มี เจดีย์ใหญ่ สูงกว่า 60 เมตร สร้างใน สมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช หลังจากชม วัดใหญ่ชัยมงคล จบแล้วเราจะนำท่านมายัง สถานที่ ท่อง เที่ยวอยุยา แห่ง ที่ 3 คือ  วัดพระศรี-สรรเพชญ์ ซึ่งเป็น วัดคู่บ้านคู่เมือง ของ พระนครศรีอยุธยา ในอดีต วัดพระศรีสรรเพชรญ์  เป็นวัดที่ถูกสร้างให้อยู่ใน พระบรมมหาราชวัง  ( เปรียบเสมือน วัดพระแก้ว ณ ปัจจุบัน ) หลังจากที่ กรุงศรีอยุธยา ได้เสียกรุงให้แก่พม่าแล้ว ทางพม่าได้ทำการเผาทำลาย มหาราชวัง แล ะวัดพระศรีสรรเพชร แห่งนี้ด้วย ซึ่งร่องรอยแห่งความเสียหายยังปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ สถานที่ สุดท้าย ที่ เราจะ เที่ยวอยุธยา แวะนมัสการ พระมงคลบพิตร ณ วิหารมงคลบพิตร ซึ่ง เป็น พระพุทธรูป องค์เดียว ที่ไม่ถูก ไฟเผา ในครั้ง อยุธยาแตก หลัง จาก เที่ยวอยุธยา เสร็จแล้ว เราจะพาท่าน เดินทาง สู่ ท่าเรือ เพื่อ เปลี่ยนเส้นทางกลับ เป็น เรือสำราญ และ รับประทานอาหารกลางวัน   12.30 น. ขอเชิญท่านลง เรือสำราญ ท่าเรือ พร้อม รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ท์ ซึ่งทางเราได้เลือกสรรอาหารนานาชาติชั้นเยี่ยมไว้เพื่อท่าน ในขณะที่ท่านกำลังเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร เรือสำราญ ก็จะเริ่มออกเดินทางพาท่าน ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อชมทัศนียภาพ โดยจะ ล่องลำ น้ำผ่านสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ เช่น 
- วัดไผ่ล้อม (ชึ่งจะมีนกปากห่างที่อพยพหนีความหนาวเย็นจากไซบีเรียนับแสนตัว)
- วังที่ประทับของฟ้าหญิง ทั้ง 2 พระองค์ ณ ตำหนักปทุมธานี
- เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มีประวัติความเป็นมากว่า 500 ปี
15.00 น. เสิร์ฟ คุ๊กกี้และกล้วยไข่
ระหว่างทานชา-กาแฟ เรือจะวิ่งผ่านศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารไม้สัก ที่ใหญ่ที่สุด ใน ประเทศไทย, สะพานพระราม 8 ด้านหลังของวัด พระแก้ว, วัด อรุณราชวราราม ตามลำดับ
16.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบ เรือแม่น้ำเจ้าพระยา  เพื่อส่งแขกผู้มีเกียรติ์ ทุกท่าน พร้อมกันนี้ จบ โปรแกรม ทัวร์ เที่ยวอยุธยา แบบ เต็มวัน ไป โดย รถ กลับ โดย เรือ.
 

 

 

 

 

 

สนใจ บริการเช่าเรือ เที่ยวอยุธยา กับ เรือสำราญไทย หรือ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม กับ แบบฟอร์ม ข้างล่าง
 

PARTNER LINK
 
 
 


HOME About us Contact us  
   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
THAI RIVER CRUISE
Email : info@thairivercruise.com