Thailand Cruise Bangkok Dinner Cruise Ayutthaya River Cruise Rice Barge Dinner Cruise Bangkok Thailand 
 เช่าเรือหางยาว ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์เรือหางยาว
ทัวร์คลอง ล่องเรือ เจ้าพระยา เที่ยวคลอง เช่าเรือหางยาว ล่องเรือ เจ้าพระยา ชมวิถีชีวิต ชาวคลอง กรุงเทพมหานคร


 

สนุกสนาน ตื่นเต้น ด้วยการ ท่องเที่ยว กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา จะนำพาท่าน ล่องเรือ หางยาว ชมทัศนียภาพ อันสวยงาม ของ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม สัมผัสวีถีชีวิต การเป็นอยู่ ชาวกรุง ใน คลองบางกอกน้อย และ คลอง ต่าง ๆ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร กับ บริการ เช่าเรือหางยาว ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์คลอง เที่ยวคลองบางกอกน้อย.  


ล่องเรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์คลองบางกอกน้อย หรือ เรือบัส เจ้าพระยา สำหรับ ท่านที่มึจำนวนมาก ด้วย บริการ เช่าเรือหางยาว เช่าเรือบัส ชมวิว เจ้าพระยา เที่ยวคลอง บางกอกน้อย ตลาดน้ำตล่ิ่งชัน คลองบางหลวง บางกอกใหญ่ วัดริมน้ำต่างๆ คลองฝั่งกรุงธนบุรี สัมผัสวีถีชีวิต ริมคลอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เรือหางยาว ล่องเรือ ทัวร์เรือหางยาว ส่วนตัว แบบ อยากจะไปที่ไหน เราจะพาไป แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เที่ยวคลอง ล่องเจ้าพระยา กับ เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา บางกอก " คุณจะรู้สึกประทับใจ กับ ความทรงจำที่ไม่รู้ลืม และ สนุกกับการท่องเที่ยว บรรยากาศสบาย ๆ และ ชมความงามของ สองฟากฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา และ ธรรมชาติ การเป็นอยู่วิถี ชาวคลอง สนุกกับการให้อาหารปลา ที่ท่าวัดต่าง ๆ ภายในคลอง เมื่อท่านได้ ล่องเรือ หางยาว ( เรือลำเล็ก ) หรือ เรือบัส ( เรือลำใหญ่ ) เแม่น้ำเจ้าเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร. "
ล่องเรือ หางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา สุดประทับใจ ตื่นเต้น กลางลำน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมมุ่งหน้าสู่ คลองบางกอกน้อย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร.
 
ล่องเรือ หางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา ชม คลองบางกอกน้อย Bangkok Cruises in Thailand on YOU TUBE
 
ล่องเรือ บัส ขนาด 40 ที่นั่ง ทัวร์แม่น้ำเจ้าพระยา ชม คลองบางกอกน้อย 
 

Cruise in Thailand by Thailand River Cruise with service for Bangkok Dinner Cruise , Ayutthaya River Cruise, Canal Tour, Private Cruise Party. เรือหางยาว ล่องเรือ เที่ยวคลอง แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร.โปรแกรมทัวร์         
เช็คอินที่ท่าเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา. หลังจากนั้น เรือหางยาว แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม ล่องเรือ สู่ แม่น้ำเจ้าพระยา นำพาท่าน มุ่งหน้าสู่ คลองบางกอกน้อย โดยจะล่องผ่าน แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เช่น โบสถ์คริสต์ โบสถ์ซางตาครู้ส  กุฏีจีน วัดกัลยามิตร วัดระฆัง วัดอรุณ พระบรมหาราชวัน (วัดพระแก้ว ) โรงพยาบาลศิริราช แล้วเข้า คลองบางกอกน้อย สัมผัสบรรยาศ ชาวคลอง วิถีการเป็นอยู่ ชุมชนชาว คลองบางกอกน้อย อาทิเช่น เด็กเล่นน้ำ ชาวบ้านตกปลา เรือแม่ค้า ขายของ สินค้าต่าง ๆ เช่น เรือขายสินค้า ที่ระลึก ของกิน น้ำดื่ม และสนุกสนาน ทำบุญ ให้ อาหารปลา ปลาสวาย ที่ท่าน้ำวัด ภายใน คลองบางกอกน้อย พอเวลาอันสมควร เรือหางยาว จะนำพาท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพ ของ ชุมชมริมคลองต่อไป แล้วล่อง ออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลัก โดย ล่องเรือ ชมวิว แม่นำเจ้าพระยา ตามเส้นทางเดิม แต่มุมมองที่แตกต่าง จนถึงจุดเริ่มต้น พร้อมส่งแขกทุกท่านที่ท่าน้ำ เดินทางปลอดภัย และ สวัสดิภาพ โชคดี จบทริป ทัวร์ล่องเรือ หางยาว เที่ยวคลอง แม่น้ำเจ้าพระยา

Cruise in Thailand by Thailand River Cruise with service for Bangkok Dinner Cruise , Ayutthaya River Cruise, Canal Tour, Private Cruise Party. ราคาเหมา ล่องเรือ หางยาว เจ้าพระยา : 1700 บาท/ ลำ 
ราคานี้ได้รวม:
ค่าเช่า เรือหางยาว เจ้าพระยา
ล่องเรือ หางยาว 1 ชั่วโมง.
* เรือหางยาว สำหรับ  1- 4 ท่าน, ราคา  1700 / ลำ  เรือหางยาว สำหรับ  5-6 ท่าน, คิดราคา 1800 / ลำ มีเสือชูชีพ สำหรับทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว .
ไม่รวม: ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
Cruise in Thailand by Thailand River Cruise with service for Bangkok Dinner Cruise , Ayutthaya River Cruise, Canal Tour, Private Cruise Party. ราคาเหมา ล่องเรือ บัส เจ้าพระยา ( เรือด่วนเจ้าพระยา) : 5500 บาท/ ลำ
ราคานี้ได้รวม:
ค่าเช่า เรือบัส เจ้าพระยา
ล่องเรือ บัส 1 ชั่วโมง.
* เรือบัส ลำใหญ่ จุได้  1- 40 ท่าน,  มีเสือชูชีพ สำหรับทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว .
ไม่รวม: ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
 

คลองบางกอกน้อย ความเป็นมา เกี่ยวกับ คลองบางกอกน้อย
ในปี ๒๐๖๕ สมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัด บางกอกใหญ่ ตรงส่วนที่แคบที่สุด ซึ่งก็คือบริเวณปาก คลองบางกอกน้อย ไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ส่วนที่กลายเป็นลำน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันคือ หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อยถึงวัดอรุณฯ ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่ผ่านย่านบางกอกได้กลายเป็น “ คลองบางกอกน้อย” และ “ คลองบางกอกใหญ่”  เมื่อครั้งยังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา “ คลองบางกอกน้อย ” เป็นเพียงเขตเกษตรกรรม ชุมชนริมคลอง จึงมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายหลังจากการขุดคลองลัดที่ย่านบางกอก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยย่นระยะทางเท่านั้น แต่ยังทำให้ชุมชนขยายกลายเป็นเมืองอยู่บริเวณสองฟากฝั่งคลอง
 
ในปี ๒๕๑๕ มีการรวมกรุงเทพฯ กับธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง การตัดถนนหลายสายที่ฝั่งธนบุรี นำสาธารณูปโภคสาธารณูปการและความสะดวกสบายมาพร้อมกับการเข้ามาอยู่ของผู้คน จากเดิมที่เป็นชุมชนย่อยก็ได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ พื้นที่นาและสวนผลไม้เปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรร โรงงานและอาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามยังมีบริเวณ ริม คลองบางกอกน้อย ที่เคยเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมและศาสนาสถาน เช่น ชาวตรอกบ้านบุ วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม ฯลฯ ที่ยังคงดำรงอยู่และมีวิถีชีวิตประจำวันเหมือนดังเช่นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา. 


HOME About us Contact us  
   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
THAI RIVER CRUISE
Email : info@thairivercruise.com