Thailand Cruise Bangkok Dinner Cruise Ayutthaya River Cruise Rice Barge Dinner Cruise Bangkok Thailandล่องเรือ เที่ยวเกาะเกร็ด ทัวร์ เกาะเกร็ด ไหว้พระ เต็มวัน ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา
 
โปรแกรม เกาะเกร็ด ล่องเรือ เที่ยวเกาะเกร็ด ทัวร์เกาะเกร็ด ไหว้พระ เต็มวัน   
กับ เรือสำราญไทย พร้อมอาหาร แบบบุฟเฟ่ท์ ชากาแฟ  เต็มวัน เวลา 19.00 น.-15.00 น.
สถานที่ ท่องเที่ยว เที่ยวเกาะเกร็ด ไฮไลท์ ล่องเรือ เที่ยวเกาะเกร็ด : เที่ยวเกาะเกร็ด ทิวทัศน์ แม่น้ำเจ้าพระยา - วัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 -  ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดปทุมธานี - เกาะเกร็ด หมู่บ้าน ขนมไทย. 
เกาะเกร็ด  เป็น สถานที่ ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง ของ ปทุมธานี สามารถ ท่องเที่ยว ล่องเรือ สู่ เกาะเกร็ด ทาง เรือ , เกาะเกร็ด  มีประวัดิ การเป็นอยู่ ของ ชาวมอญ มานมนาน , เกาะเกร็ด เป็น เกาะขนาดใหญ่ อยู่กลาง แม่น้ำเจ้าพระยา เกาะเกร็ด มี พื้นที่ ประมาณ 2,820 ไร่  ลอบล้อม ด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา

เกาะเกร็ด  แต่เดิม เกาะเกร็ด ไม่ได้เป็น เกาะ แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดิน ที่มีลักษณะ รูปโค้งลักษณะเป็น แหลมยื่นไปตามความโค้ง ของ แม่น้ำเจ้าพระยา เกาะเกร็ด  มีชื่อเรียกมาแต่เก่าก่อนว่า “ บ้านแหลม ” ครั้นถึง สมัยสมเด็จพระเจ้าท้านสระแห่ง กรุงศรีอยุธยาได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุกคลองลัดเพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วขึ้น เป็นจุดกำเหนิด ของ  เกาะเกร็ด เรียกว่า “ คลองลัดเกร็ดน้อย ”  ลำคลองกว้างเพียง 6 วา จากตำบลปากอ่าว ( ปากเกร็ด ในปัจจุบัน ) ไปยังแอ่งน้ำซึ่งอยู่ระหว่าง วัดกลางเกร็ด และ วัดป่าฝ้าย ( วัดป่าเลไลย์ ) และจากแอ่งน้ำผ่านไปตามคลองเดิมซึ่งอยู่ระหว่าง บ้านปากด่าน และ วัดชมภูราย ซึ่งปัจจุบันร้างไปแล้ว ครั้นเวลาผ่านไป ความแรงของสายน้ำที่ลัดผ่านไหลตรง ทำให้คลองกว้างขึ้น สภาพความเป็น เกาะ จึงเห็นเด่นชัดเรียกกันในขั้นแรกว่า “ เกาะศาลากุน ” ตามชื่อ วัดบนเกาะ นี้ คือ วัดศาลากุน ต่อมาเมื่อได้ตั้ง อำเภอปากเกร็ด แล้ว เกาะศาลากุน จึงได้มีฐานะเป็นตำบล เรียกว่า ตำบล เกาะเกร็ด ย่าน เกาะเกร็ด เป็นชุมชนที่ม่ความเจริญมาตั้งแต่ สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นทั้งชุมทางการค้าขาย และเป็นที่ตั้ง ด่านตรวจเรือ ต่างๆ ที่จะเดินทางผ่านไปมายัง กรุงศรีอยุธยา ซึ่งแม้ในปัจจุบันชาวบ้านยังเรียกบริเวณ ลัด เกร็ด ตอนใต้ ว่า บ้านปากด่าน ประจักษ์พยานที่บ่งชี้ถึงความเจริญแต่เก่าก่อนคือ วัดต่างๆบน เกาะเกร็ด ล้วนมีความสวยงาม และลักษณะทาง สถาปัตยกรรม เป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย อยุธยาตอนปลาย มา ถึง ยุคปัจจุบัน เกาะเกร็ด เป็น สถาน ที่ ท่องเที่ยว ทางน้ำ ชื่อดัง และ มี ชื่อเสียง ของ จังหวัดนนทบุรี  มีสินค้า หลากหลาย  และ  อาหารการกิน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์  เฉพาะ ของ เกาะเกร็ด  ท่าน สามารถ สัมผัส และ ท่องเที่ยว เกาะเกร็ด โดย ทางรถยนต์ แล้ว กลับ โดย เรือ หรือ ล่องเรือ กรุงเทพมหานคร สู่ เกาะเกร็ด ไป โดยเรือ กลับ โดย เรือ 1 วันเต็ม   กับ โปรแกรม ท่องเที่ยว ล่องเรือ เกาะเกร็ด ต่าง ๆ กับ สถานที่ ท่องเที่ยว เกาะเกร็ด   ดังต่อไปนี้.
วัดปรมัยยิกาวาส ( วัดปากอ่าว ) ในวัดนี้มีสิ่งที่น่าชมอยู่หลายอย่าง ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบปราสาทไม้ห้ายอดซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเหม(โลงศพมอญ) ของอดีตเจ้าอาวาสตั้งตระหง่านอยู่  ส่วนพระอุโบสถมีการตกแต่งด้วยวัสดุนำเข้าจากอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่กระนั้นพระองค์ยังรักษาธรรมเนียมเดิม โดยรับสั่งให้ที่นี่ริเริ่มการสวดเป็นภาษามอญ และปัจจุบันนี้ ที่นี่เป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฏกภาษามอญไว้ พระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมารวิชัย   ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช รัชกาลที่ 5 ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งามด้วยฝีพระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง เอกลักษณ์ของมอญอีกอย่างหนึ่งในวัดนี้คือ เจดีย์ทรงรามัญที่จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี ตั้งอยู่ด้านเหนือของวัดติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคนมอญนับถือมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   
พระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์สมัยอยุธยาตอนปลาย ขนาดยาว 9.50 เมตร ภาพจิตรกรรมที่เพดานนั้นแปลกตากว่าที่อื่น เป็นภาพลายปฐมจุลจอมเกล้า หน้าพระวิหารประดับตราพระเกี้ยว เป็นตราประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลังพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี “พระนนทมุนินท์” เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย ปางขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในบุษบกแบบมอญ(จองพารา) สลักโดยฝีมือช่างที่นี่ ที่มุขเด็จหน้าวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่ง ซาง ซิว ซูน ชาวพม่าถวายให้กับรัชกาลที่ 5
พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส จัดแสดงวัตถุต่างๆที่ล้วนน่าชม เช่น พระพิมพ์ เครื่องแก้ว เครื่องถ้วยชาม รวมทั้ง “เหม” ที่ พ.อ. ชาติวัฒน์ งามนิยม บรรจงสร้างขึ้นจนนับว่าเป็นงานศิลป์ ชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว นับตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง การต่อลาย การตอกไข่ปลาเพื่อต่อลายบนกระดาษอลูมิเนียม ทุกชิ้นส่วนที่นำมาประกอบเป็นเหมนี้ล้วนแต่ต้องทำอย่างละเอียด ประณีต เชื่อว่าชาวมอญคงดัดแปลงลักษณะของเหมมาจากโลงของพระพุทธเจ้าซึ่งก้นสอบปากบานข้างแคบเช่นกัน (ในพิพิธภัณฑ์แสดงภาพไว้) โลงเหมใช้กับศพแห้ง เหมพระจะมีลักษณะพิเศษกว่าตรงที่เจาะหน้าต่างมองเห็นศพด้านในได้   วัดเสาธงทอง เป็นวัดเก่าเดิมชื่อ “ วัดสวนหมาก ” นอกจากเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมแห่งแรกของ อำเภอปากเกร็ดแล้ว ด้านหลังโบสถ์ยังประดิษฐานเจดีย์ที่สูงที่สุดของอำเภอปากเกร็ดด้วย พระเจดีย์เป็นศิลปะอยุธยาย่อมุมไม้สิบสอง มีเจดีย์องค์เล็กเป็นบริวารโดยรอบอีก 2 ชั้น ส่วนด้านข้างโบสถ์มีเจดีย์องค์ใหญ่อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกา อีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงมะเฟือง ภายในโบสถ์มีลายเพดานสวยงามมากเขียนลายทองกรวยเชิงอย่างงดงาม พระประธานเป็นพระปางมารวิชัยปูนปั้นขนาดใหญ่ คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะอาล๊าต”หน้าโบสถ์มีเจดีย์ขนาดย่อมสององค์รูปทรงคล้ายมะเฟืองฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสอง ประดับลายปูนปั้น
วัดไผ่ล้อม สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีโบสถ์ที่งดงามมาก ลายหน้าบันจำหลักไม้เป็นลายดอกไม้ มีคันทวยและบัวหัวเสาที่งดงามเช่นกัน คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะโต้”
วัดฉิมพลีสุทธาวาส มีโบสถ์ขนาดเล็กงดงามมากและยังมีสภาพสมบูรณ์แบบดั้งเดิม หน้าบันจำหลักไม้เป็นรูปเทพทรงราชรถล้อมรอบด้วยลายดอกไม้ ซุ้มประตูเป็นทรงมณฑป ซุ้มหน้าต่างแบบหน้านาง ยังคงเห็นความงามอยู่ และฐานโบสถ์โค้งแบบเรือสำเภา กวานอาม่าน
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ การปั้นเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นอาชีพชาวมอญมาตั้งแต่ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี นับเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ลวดลายประณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และยังเป็นสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดนนทบุรี สองข้างทางเดินบนเกาะมีบางบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผา ภาชนะของใช้ ในชีวิตประจำวัน


ท่าเรือข้ามฟาก วัดสนามเหนือ เพื่อ ที่ จะ ข้าม ไป วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด  

พระเจดีย์ มุเตา เป็นเจดีย์ ทรงรามัญ ตั้ง อยู่ด้าน ทิศ เหนือ ของ วัดปรมัยยิกาวาส ริมน้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานว่า สร้างโดย ชาวมอญ ที่ อพยพ เข้ามา สร้างหลัก ปักฐาน ที่ เกาะเกร็ด รุ่นแรก ,   เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา   ศิลปะ ของ การปั้น รูป ต่าง ๆ บน เกาะเกร็ด , เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ การปั้นเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นอาชีพชาวมอญมาตั้งแต่ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี นับเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่

อีกหนึ่ง ศิลปะ ของ การปั้นดินเผา รูปสิงห์ และ รูปม้า เป็น เอกลักษณ์ เฉพาะ ที่ เกาะเกร็ด , เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา

รูปปั้น สิงห์ ยังไม่ได้ มีการตกแต่งสีสรรค์ , เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา   เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา

รูปปั้น สาธิต การ ปั้นดิน ภายใน พิพิธภัณฑ์ , เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา   พิพิธภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา อายุเก่าแก่ โบราณ ศิลปะต่าง ๆ รวม ของ เก่าแก่ หาดูได้ยาก ของ ชาวมอญ ,  เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา

โปรแกรม เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ A ( Private )  หยุดบริการชั่วคราว !!
ล่องเรือ เที่ยวเกาะเกร็ด ส่วนตัว เต็มวัน ( ไป เรือ กลับ เรือ )
9:15  น. พร้อมกัน ที่ท่าเรือ นัดหมาย หรือ ท่าเรือ ทั่วไป
9:30  น. พร้อมกันแล้ว เรือสำราญ จะพาท่าน ล่องเรือ ตามเส้นทาง แม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าสู่ เกาะเกร็ด ตาม เส้น ทาง กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี - ปทุมธานี. 
09.45 น. บริการ ชา กาแฟ พร้อม ชมวิว ทิวทัศน์ แม่น้ำเจ้าพระยา เรือสำราญ จะพาท่าน ล่อง ผ่าน พระปรางค์ วัดอรุณ และ วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง สะพานพระราม 8 สะพานซั้งฮี้ นนทบุรี ปทุมธานี  
11:00 น. เรือสำราญ จะพาท่าน เทียบท่า ที่ ท่าเทียบเรือ เกาะเกร็ด หลัง จากนั้น จะ พาท่าน  เที่ยวชมเกาะเกร็ด การสาธิตปั้นหม้อไห เครื่องปั้นดินเผา ต่าง ๆ และ หมู่บ้าน ขนมไทย แบบต่าง ๆ หลังจาก นั้น จะพาท่าน เที่ยวชม วัดปรมัยยิกาวาส
เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร วัดปรมัยยิกาวาส เดิมชื่อ วัดปากอ่าว มี อายุ 200 ปี เป็น วัดรามัญ มาแต่โบราณ เรียกตาม ภาษารามัญว่า เภี่ยมุเกี๊ยะเติ้ง แปลว่า วัดหัวแหลม ไทยเรียกวัดปากอ่าว ในปี พ.ศ. 2417
13:00 น. เชิญแขก ทุกท่าน ลง เรือสำราญ พร้อมรัประทานอาหาร แบบ บุฟเฟ่ท์ บน เรือ  พร้อม ล่องเรือ กลับ เส้นทางเดิม ระหว่าง ล่องเรือ กลับ เข้า กรุงเทพมหานคร เรือ จะ ล่องผ่าน วัดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง บริเวณ หน้าวัด ริมน้ำเจ้าพระยา จะมีปลาสวาย มาชุมนุม เพื่อรับอาหาร ( ขนมปัง ) จาก นักท่องเที่ยว จำนวนมาก  ที่ ท่าเทียบเรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ์
15.00 น. บริการ ชา และ กาแฟ ค็อฟฟี่ เบรค ช่วงบ่าย พร้อม ขนม ของ ว่าง ในระหว่าง นั้น เรือสำราญ จะพาท่าน ล่อง ผ่าน สะพานพระราม 8 วัดพระแก้ว วัดอรุณ  ตามลำดับ
15:30 น. ถึง ท่าเทียบเรือ กรุงเทพมหานคร แล้ว ส่งแขก ผู้มีเกียรติ์ เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ. 
 
* โปรแกรม ดัง กล่าว เป็น การ ล่องเรือ เที่ยวเกาะเกร็ด เรือ ส่วนตัว ราคา ขึ้น อยู่ จำนวน ของ ของลูกค้า ที่มาก หรือ น้อย และ คอนเซ็บ ในการ จัดงาน บนเรือ *
 
โปรแกรม เที่ยวเกาะเกร็ด ล่องเรือ  B ( ไปรถ กลับเรือ ) ไปได้ทุกวัน Private ทัวร์ จอย เรือ
เที่ยวเกาะเกร็ด  ล่องเรือ สำราญ แม่น้ำเจ้าพระยา ( ไปโดย รถ กลับ โดย เรือ )
8:30  น. รับลูกค้า ตาม โรงแรม หรือ จุดนัดพบ แล้ว มุ่งหน้า สู่ เกาะเกร็ด
9:20  น.ถึง ท่าเรือ พร้อม ลงเรือข้ามฟากที่ท่าเรือ วัดสนามเหนือ ข้าม สู่ เกาะเกร็ด  พร้อม มุ่งหน้าสู่ เกาะเกร็ด   ถึง เกาะเกร็ด  แล้ว ท่าน จะ ได้ ชม สถานที่ ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ภายใน เกาะเกร็ด  การสาธิตปั้นหม้อไห เครื่องปั้นดินเผา ต่าง ๆ และ หมู่บ้าน ขนมไทย แบบต่าง ๆ  และ วัดวาอาราม ใน เกาะเกร็ด อาทิเช่น วัดปรมัยยิกาวาส  ซึ่ง มีความเป็นมา ประวัติ มานมนาน คู่ เกาะเกร็ด วัดปรมัยยิกาวาส เป็น พระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดปรมัยยิกาวาส เดิมชื่อ วัดปากอ่าว มี อายุ 200 ปี เป็น วัดรามัญ มาแต่โบราณ เรียกตาม ภาษารามัญว่า เภี่ยมุเกี๊ยะเติ้ง แปลว่า วัดหัวแหลม ไทยเรียก วัดปากอ่าว ในปี พ.ศ. 2417 , หลัง จาก เที่ยวเกาะเกร็ด แล้ว แวะ ดู ของฝาก เกาะเกร็ด
11.45 น. ขึ้น เรือ ข้าม ฟาก จาก เกาะเกร็ด สู่ ท่า เรือวัดสนามเหนือ พร้อม มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือ วัดช่องลม เพื่อ ล่องเรือ สำราญ หรู แม่น้ำเจ้าพระยา เข้า สู่ กรุงเทพมหานคร 
13:00 น. ยินดี ต้อนรับแขก  ผุ้มีเกียรติ ทุกท่าน ลง เรือสำราญ  พร้อมรับประทานอาหาร กลางวัน  แบบ บุฟเฟ่ท์ นานาชาติ  เรือสำราญ จะนำพาท่าน ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ชม ทัศนียภาพ สองฟากฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา วิถีชีวิต การเป็น อยู่ ริมน้ำเจ้าพระยา ตาม เส้นทาง สายน้ำ เจ้าพระยา สู่ เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร โดย จะ
13.00 น. บริการ ท่าน ด้วย ชา กาแฟ  ใน ขณะ เดียวกัน เรือ จะ ล่องผ่าน แหล่งท่องเที่ยว ทางน้ำ อันสำคัญ ได้แก่ ศาลาว่าการไม้สักทอง นนทบุรี ที่ มีอายุ เก่าแก่ ล้ำค่า เป็น  ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารไม้สัก ที่ใหญ่ที่สุด ใน ประเทศไทย , สะพาน พระราม 8 สถาปัตยกรรม อันโดดเด่น และ สวยงาม  คู่ แม่น้ำเจ้าพระยา , พระบรมหาราชวัง วัดพระแก้ว , วัดอรุณราชวราราม ตามลำดับ
15:30 น. ถึง ท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้   กรุงเทพมหานคร แล้ว ส่งแขก ผู้มีเกียรติ์ เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ.
 

ราคา/ท่าน 

2 - 3

4 - 5

6 - 7

8 - 10

บาท

2,400

1,900

1,800

1,700

ราคานี้ได้รวม - รถตู้นำเที่ยวกรุงเทพ ฯ - เกาะเกร็ด ส่วนตัว

- อาหารบุฟเฟ่ท์ นานาชาติ บน เรือ - ล่องเรือ เจ้าพระยา สู่ กรุงเทพมหานคร

- ชา กาแฟ * ถ้าต้องการไกด์ นำเที่ยว ( 1,000 บาท )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม เที่ยวเกาะเกร็ด ไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือ  C ( ไป เรือ กลับ เรือ ) หยุดบริการชั่วคราว !!
เที่ยวเกาะเกร็ด  ล่องเรือ สำราญ แม่น้ำเจ้าพระยา กับ สำราญ หรู
08.30 น.พร้อมกัน ที่ วัดยานาวา ( วัด ที่ 1).
09.00 น.เริ่มออกท่าเรือ วัดยานาวา พร้อม มุ่งหน้า สู่ วัดกัลยามิตร ( วัด ที่ 2 )  ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อโต" หรือที่ชาวจีนเรียก หรือ "ซำปอกง"
11.00 น.เยี่ยมชม วัดเฉลิมพระเกียรติ ( วัด ที่ 3)  เป็นพระอารามหลวง ที่มีความสำคัญ คู่บ้านคู่เมือง มาร่วม 135 ปี แล้ว ตั้งแต่ สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.3
11.45 น.รับประทาน อาหารกลางวัน บน เรือ พร้อม  มุ่งหน้าสู่ เกาะเกร็ด และ เยี่ยมชม วัดปรมัยยิกาวาส   ( วัด ที่4) และ วัด ไผ่ล้อม ( วัด ที่5)  เชิญ แขกทุกท่าน เที่ยวชม นมัสการ พระประธาน ใน อุโบสถ ของ วัด ปรมัยยิกาวาส และ เที่ยวเกาะเกร็ด เลือกซื้อสินค้า มีชื่อ ของฝาก ทานเล่น ที่มีชื่อของ เกาะเกร็ด หลังจากนั้น                   
14.00 น.แวะเยี่ยมชม วัดริมน้ำ ต่าง อาทิเช่น วัดเขียน ( วัด ที 6), วัด ศาลารี ( วัด ที่ 7), วัดตึก ( วัด ที่ 8) และ วัด ค้างคาว ( วัด ที่ 9). (ช่วงนี้ ต้องทำเวลานิดหนึ่ง วัด ละ 5 นาที     
18.00 น.ถึง วัดยานาวา กรุงเทพมหานคร
- ออก ทุกวันเสาร์
- จำนวนอย่างต่ำ 6 ท่าน ขึ้นไป 
ดูรายละเอียด >> โปรแกรม ล่องเรือ ไหว้พระ  เกาะเกร็ด เพิ่มเติม
 

ราคา 

บาท 

ราคาทัวร์ นี้ได้รวม

ผู้ใหญ่ 

2,500 

• เวลคัมดริ้ง Welcome drink.
• Snacks สแนค ทานเล่น ช่วงเช้า และ บ่าย.
• อาหารกลางวัน แบบ ไทยเซ็ต บน เรือ.
• ชา และ กาแฟ และ น้ำดื่ม.
• ดอกไม้ ธูป เที่ยน เครื่องสักการะ บูชา วัด ต่าง ๆ
• ขู้อมูล ท่องเที่ยว แต่ละ วัด.
• บริกร คอยดูแล บน เรือ.
• ประกันภัย.

เด็ก 

1,900 

หมายเหตุ: เด็กอายุ ต่ำกว่า 10 ปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนใจ โปรแกรม ล่องเรือ เที่ยวเกาะเกร็ด โปรแกรม ที่ A,B,C   กับ เรือสำราญไทย หรือ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม กับ แบบฟอร์ม ข้างล่าง
 
 
 
 


HOME About us Contact us  
   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
THAI RIVER CRUISE
Email : info@thairivercruise.com