Thailand Cruise Bangkok Dinner Cruise Ayutthaya River Cruise Rice Barge Dinner Cruise Bangkok Thailand
 
  เรือเมขลา เที่ยวอยุธยา ล่องเรือนอน พร้อมห้องพัก ภายในเรือ Mekhala Cruise
เที่ยวอยุธยา ล่องเรือ กับ เรือนอน สุดหรู ล่องข้ามคืน พร้อม ทัวร์อยุธยา ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา 2 วัน 1 คืน ชม ทัศนีย์ภาพ ของ แม่น้ำเจ้าพระยา จาก กรุงเทพมหานคร สู่ เมืองอยุธยา ตามรอย สายน้ำ แห่ง ประวัติศาสตร์ ของ ไทย.
 
เรือเมขลา เป็น เรือไทย หรู ล่อง แม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์อยุธยา พร้อม ห้องนอน ภายใน เรือเมขลา  พร้อม จะพาท่าน สัมผัส บรรยากาศ การ ล่องเรือ สู่ อยุธยา ทัวร์ ท่องเที่ยวอยุธยา 2 วัน 1 คืน โดย เดินทาง จาก กรุงเทพมหานคร สู่ อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ ชาติไทย ตาม สายน้ำแห่ง ชีวิต แม่น้ำ เจ้าพระยา ซึ่ง มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน ของไทย.

แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำ สายน้ำแห่ง การเป็นอยู่ และ หล่อเลี้ยง คู่ กับ คนไทย มายาวนาน ล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิต แม่น้ำเจ้าพระยา ในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และยังเป็น จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยใน ปัจจุบัน มี คลอง หลายแห่งที่ขุดขึ้นเพราะเหตุผลนี้ จำนวน คลอง ที่มากมายนั้นทำให้เราได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิสตะวันออก” ลำคลอง เหล่านี้มีแหล่งกำเนิดมาจาก แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจาก แม่น้ำปิง และ แม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกันที่ ตำบลปากน้ำโพ บริเวณด้านหน้าเขื่อนในตัวเมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อไหลมาบรรจบกันแล้วจึงค่อย ๆ รวมตัวกันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ จนถึงกรุงเทพมหานคร และลงสู่ทะเลอ่าวไทย
 

เกี่ยวกับ เรือเมขลา ;  เรือเมขลา , มีความยาว 20 เมตร ทำด้วย ไม้สักทอง ทั้งลำ ลักษณะ เรือเมขลา ออกแบบ  ทรงไทย ที่สวยงาม และ ออกแบบได้ลงตัว เพื่อได้ สมยานาม เรือนอน โรงแรมลอยน้ำ เหมือน  ล่อง แม่น้ำเจ้าพระยา มี 2 ชั้น ชั้น ล่าง จะเป็น ห้องนอน ที่หรู มีระดับ เทียบ กับ ห้องนอน ในโรงแรม ระดับ 5 ดาว พร้อมห้องน้ำ สุขภัณท์ ภายใน จำนวน 6 - 9  ห้องนอน  เพื่อให้ เป็น เรือนอน ทัวร์ ท่องเที่ยว ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ ครบ สมบูรณ์แบบ และ ลงตัว ภายใน เรือเมขลา จะมี อุปกรณ์ Safety ต่าง ๆ ไว้รองรับ ความปลอยภัย ทางน้ำ เสื้อแจ็กเก็ต  เป็นต้น. เรือเมขลา เป็น อีกทางเลือก หนึ่ง สำหรับ นักท่องเที่ยว ที่ ชอบ โรแมนติก สัมผัส วิถีชีวิต ล่องเจ้า เจ้าพระยา หรือ ฮันนีมูน กับ บรรยากาศ ล่องเรือ ทัวร์อยุธยา แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม ห้องพัก ภายใน เรือเมขลา พร้อม เที่ยวอยุธยา เต็มวัน.

เรือเมขลา กับ ด้านหลัง ของพระบรมหาราชวัง หรือ วัดพระแก้ว เรือเมขลา เรือนอน พร้อม ห้องพักหรู บน เรือเมขลา และ ท่องเที่ยว อยุธยา 2 วัน 1 คืน , ล่องเรือ เมขลา ทัวร์อยุธยา 2 วัน 1 คืน

                 Program Up ( Boat - Bus )      
                         เดินทางทุกวัน เวลา 14:00 น.

วันที่ 1:

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพ - เรือเมขลา ( ดินเนอร์ ) เริ่ม ล่อง แม่น้ำเจ้าพระยา ม่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมชมวิว ทิวทัศน์ แม่น้ำเจ้าพระยา โดย ผ่าน สถานที่ต่าง ๆ เช่น วัดอรุณ วัดพระแก้ว ในช่วงพลบค่ำ บรรยากาศ พระอาทิตย์ กำลัง จะ ลับแสง, จนถึง ท่าเรือ วัดไก่เตี้ย เรือเมขลา ก็จะ จอดเทียบท่า ที่ ท่าเรือ หลัง จากนั้น จะ เป็น ดินเนอร์ มื้อพิเศษ บน เรือ เมขลา ภาย ใต้แสงเทียน อันแสนโรแมนติก บน เรือเมขลา พร้อมพักผ่อน ตามอัยาศัย บนเรือเมขลา นอนหลับ ฝันดี บนห้องพัก ที่หรู หรา บน เมขลา 

วันที่ 2:

 

 

 

เรือเมขลา  - อยุธยา - กรุงเทพ ฯ ( อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)   ร่งอรุณ เช้าบน เรือเมขลา พร้อม รับประทานอาหาร เช้า บน เรือเมขลา แล้ว ล่องเรือ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามสายน้ำ เจ้าพระยา ประมาณ 10.00 น. ถึงท่าเทียบ เรือเมขลา  ที่ บางปะอิน พร้อม นำท่าน เที่ยว และ ทัวร์อยุธยา พระราชวังบางปะอิน พระราชวัง ที่หลาก หลายด้วย ศิลปะ นานาชาติ ภาย ใน ราชวังบางปะอิน  หลังจากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน และ มุ่งหน้าสู่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และ ประวัติศาสตร์ ของ อยุธยา อาทิเช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพ็ชร์  พระมงคลบพิตร เป็นต้น แล้วมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหาคร  พร้อม ส่งแขก กลับ เข้าที่พัก หรือ โรงแรม ใน กรุงเทพ ฯ

 
 Program Down ( Bus - Boat )
 เดินทางทุกวัน เวลา 08.00 น.

Day 1:

 

 

 

 

กรุงเทพ ฯ - อยุธยา - เรือเมขลา  ( อาหารกลางวัน,ดินเนอร์) 
เดินทางจาก กรุงเทพมหาคร ม่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พร้อม เยี่ยมชม สถานที่ ต่าง ๆ เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพ็ชร พระมงคลบพิตร  หลังจากนั้น จะนำพาท่าน  ม่งหน้าสู่ บางปะอิน ชมพระราชวังบางปะอิน, พระราชวัง บางปะอิน เป็น ราชวัง ที่หลากหลาย ศิลปะ ภายใน ราชวัง แห่งนี้ หลังจากนั้น นำท่าน สู่ท่าเรือบางปะอิน เพื่อลง เรือเมขลา ที่ท่าเรือ พร้อม ล่องเรือ จาก ท่าเรือบางปะอิน ตาม ลำน้ำ เจ้าพระยา สู่เส้นทาง เข้ากรุงเทพมหานคร พร้อมรับประทานอาหาร กลางวัน บน เรือเมขลาจนถึง ท่าเรือ วัดไก่เตี้ย เรือเมขลา ก็จะ จอดเทียบท่า ที่ท่าเรือ หลัง จากนั้น จะ เป็น ดินเนอร์ มื้อพิเศษ บน เรือ เมขลา ภายใต้แสงเที่ยน อันแสนโรแมนติก  บน เรือเมขลา พร้อมพักผ่อน ตามอัยาศัย บนเรือ เมขลา พร้อมนอนหลับ ฝันดี บนห้องพัก ที่หรู หรา  บนเรือเมขลา  

วันที่:2  

 

เรือเมขลา - กรุงเทพ - อาหารเช้า
 
เช้าอรุณ วันใหม่ พร้อมรับประทานอาหารเช้า บนเรือ แล้วมุ่งหน้าสู่ ตัวเมือง โดยผ่าน ท่าน้ำนนท์ สะพานซั้งฮิ้ สะพานพระราม 8 วัดพระแก้ว และ วัดอรุณ จนถึงท่าเรือ กรุงเทพมหาคร หลังจากนั้น ส่งแขกผู้มีเกียรติ กลับ ที่พัก หรือ

ความงาม ของ วัดอรุณราชวราราม คู่ กับ แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อ ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา กับ เรือเมขลา , ล่องเรือ เมขลา ล่อลเรือ 2 วัน 1 คืน

 เรือเมขลา เรือนอน พร้อม ห้องพักหรู บน เรือเมขลา และ ท่องเที่ยว อยุธยา 2 วัน 1 คืน , ล่องเรือ เมขลา ทัวร์อยุธยา 2 วัน 1 คืน

ห้องพัก หรู บน เรือเมขลา เพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก อย่าง ครบครัน บน เรือเมขลา

ตะวันพลบค่ำ ตกดิน บรรยากาศ Sun Set บน เรือเมขลา

ห้องนอน ภายใน เรือเมขลา ที่เราเตรียมไว้ให้คุณ สำหรับคืนนี้

ห้องพัก ภายใน เรือเมขลา ระดับ 5 ดาว เตรียมไว้เพื่อรองรับท่าน

เรือเมขลา กับ เจดีย์ วัดไชยวัฒนาราม ริม น้ำเจ้าพระยา  อยุธยา ที่ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

บรรยากาศ ต่าง ๆ บน เรือเมขลา

MEKHALA CRUISE AYUTTHAYA OVER NIGHTS CRUISE  on Bangkok Cruises in Thailand on YOU TUBE

Program Up or Down 2011-2012 เรือเมขลา

ระหว่าง

ห้องพักเดี่ยว

 

 ห้องพักคู่

 

          เด็ก

01 พ.ย. 2557 - 30 เมษา 2558

17,980

13,980

8,980

01 พ.ค 2557 - 31 ตุลาคม 2557

15,980

11,980

7,980

 ราคานี้ได้รวม:
- อาหาร และ ห้องพัก ภายใน เรือเมขลา
- Soft drinks, ชา กาแฟ บน เรือเมขลา
- ค่าธรรมเนียม ทุกสถานที่ ตาม โปรแกรม ล่องเรือ และ ทัวร์อยุธยา .
- Private รถตู้วีไอพี รับ และ ส่ง ที่ ท่าเรือ 
- Private รถตู้วีไอพี สำหรับ ทัวร์ ส่วนตัว ใน อยุธยา.

Remarks; 
เด็ก : อายุต่ำกว่า  10 ขวบ  ต้องพัก รวมกับ ห้องพักผู้ใหญ่ ( 1 ห้อง 2 ผู้ใหญ่ + 1 เด็ก) เด็กทารก ต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


HOME  
   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
THAI RIVER CRUISE
Email : info@thairivercruise.com
 
web counter